በዚች ቦታ ላይ በንደዚህ አይነት መልኩ ተመልሼ እመጣለሁ ብዬ በፍፁም አላስብም ነበር። ፈተናውን አብረን እንወጣዋለን!

በዚች ቦታ ላይ በንደዚህ አይነት መልኩ ተመልሼ እመጣለሁ ብዬ በፍፁም አላስብም ነበር።
ፈተናውን አብረን እንወጣዋለን!

Tsehay Demeke