Ato Abera Sisay

Prof. Achamyeleh Debela

Dr. Aklog Birara

Ato Betru Gebreegziabher

Ato Daniel Argaw

Ato Dejene

Ato Kefyalew

W/o Meaza Hunduma

Artist Tamagne Beyene

Ato Tefera

Ato Tsehay Demeke